Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A Vitapet.hu webáruház használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja.

ÜZEMELTETŐ ADATAI

A webáruház működtetője a Trovet Hungary Kft.

  • Címe: 1121 Budapest, Szent István út u. 69.
  • Képviselője: dr. Katona Gabriella
  • Adószáma: 13496799-2-43
  • Cégjegyzékszáma: Cg 01-09-738293, kibocsátó cégbíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság
  • Bankszámlaszáma:Budapest Bank 10103881-54395000-01000007
  • Email: trovet@gmail.hu, Telefon: +3620/3299956
  • A szerződés nyelve: magyar.

A MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK KÖRE

A Vitapet.hu webáruház kisállatok egészségmegőrzésével, betegségmegelőzésével kapcsolatos eledeleket, táplálékkiegészítőket, gyógyhatású eszközöket, tisztítószereket, valamint tartásukkal kapcsolatos, mindennapos használati eszközöket forgalmaz.

A megjelenített termékek képei illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

A megjelenített termékek kizárólag online, a webáruház szoftveren keresztül rendelhetőek meg.

A webáruház személyes vásárlási lehetőséget nem biztosít, üzlethelyiséget nem tart fenn. Személyes áruátvételre előzetes megrendelés után és időpontegyeztetés alapján a cég raktárhelyiségében (1121 Budapest, Szent István út 69.) kerülhet sor.

TÁVSZERZŐDÉS

A Megrendelőlap Megrendelő általi elküldésével és annak a Szállító által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre egyrészt a Trovet Hungary Kft. (székhely: 1121 Budapest, Szent István út u. 69.. adószám: 13496799-2-43, Cégjegyzékszám: Cg 01-09-738293, Bankszámla: Budapest Bank 10103881-54395000-01000007) a továbbiakban: Szállító, másrészt a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

1. A Szállító köteles az utánvéttel megrendelt és a Szállító által visszaigazolt, a Vevő által a Megrendelésen kiválasztott terméke(ke)t a Megrendelésen megjelölt szállítási címre, raktáron lévő termékek esetében a Megrendelés visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül, beszállítóink raktárán lévő termékeket 7 munkanapon belül eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik (pl: a termék beszerezési ideje hosszabb, vagy a termék nem beszerezhető), úgy a Szállító köteles haladéktalanul a Megrendelő által a Megrendelésen feltüntetett e-mail vagy telefon útján értesíteni Megrendelőt 3 munkanapon belül. Megrendelő köteles az általa feladott Megrendelésen megjelölt és a Szállító által a Megrendelő által megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, és a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett, a Szállító által kiállított számlán szereplő vételárat, mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

2. Amennyiben Megrendelő a Megrendelésen a vételár teljesítésének módjaként banki átutalást, bankkártyás fizetést vagy PayPal utalást jelölt meg, úgy Megrendelő köteles a vételárat a Szállító által a megrendelőlapon feltüntetett e-mail címre kiküldött díjbekérő adatai alapján az azon feltüntetett fizetési határidőn belül a Szállító fent megjelölt bankszámlájára illetve PayPal számlájára átutalni. Ez esetben Szállító a vételárnak a bankszámláján történő jóváírását követően 3 munkanapon belül – köteles a terméke(ke)t a Megrendelő által megjelölt szállítási címre elküldeni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul a Megrendelő által a Megrendelésen feltüntetett e-mail vagy telefon útján értesíteni Megrendelőt.

3. A Szállító köteles a Személyes átvétel útján megrendelt, a Megrendelő által a Megrendelésen kiválasztott terméke(ke)t a Megrendelő számára a Szállító Telephelyén (Trovet Hungary Kft., 1121 Budapest, Szent István út 69.) amennyiben az raktáron van, a Megrendelés visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül, beszállítóink raktárán lévő termékeket 7 munkanapon belül átadni Megrendelőnek. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul a Megrendelő által a Megrendelésen feltüntetett e-mail vagy telefon útján értesíteni Megrendelőt.

AZ ELÁLLÁS JOGA

A megrendelt termék kézhez vételétől számított tizennégy munkanapon belül a Megrendelőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben azonban köteles a terméket a Szállítónak visszaszolgáltatni és viselni az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni.

A Szállító köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A Szállító követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő teljes kárának megtérítését. Tápok, táplálékkiegészítők esetébenaz elállás joga nem alkalmazható, ha a vevő a terméket kibontotta, használta.

Aki elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül gyakorolhatja.

Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 14 munkanap beszámításakor.

Az esetleges jogviták elbírálására a Felek (hatáskörtől függően) a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi bíróság illetékességét kötik ki.

ADATVÉDELEM

Az Ön által megadott adatokat a Trovet Hungary Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából (amennyiben ehhez hozzájárult) tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Trovet Hungary Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, amelyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), amely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál.

A megrendelt termékről számla készül, amelynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik.

Adatainak törlését a rendszerből, vagy a tárolt adatok módosítását a felhasználó bármikor írásban kérheti.

Ettől független a klubtagság megszüntetése, amelyet a klubtag bármikor megtehet a klubtagoknak kiküldött e-mailek alján lévő „Kilépek a klubból!” linkre való klikkeléssel. Ez nem jelenti automatikusan az ügyfél regisztrációjának törlését, amely egy ettől független adatbázis. 

Aki a webáruházunkban regisztrálja magát, vagy a vásárláshoz megadja adatait, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a Távollévők között kötött Szerződésekről szóló 17/1999. (II. 05.) Korm. Rendelet szabályai az irányadóak.

 

A WEBÁRUHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ FŐBB JOGSZABÁLYOK:

 

SZERZŐI JOG

Ez a weboldal (www.vitapet.hu) a Trovet Hungary Kft. szellemi terméke. A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Trovet Hungary Kft-nek (H-1121 Budapest, Szent István út 69.) szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag saját személyes információszerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A weboldal tartalmak másolása, változatlan vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges és képi átvétele és felhasználása hozzájárulásunk nélkül tilos vagy díjköteles. Jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

KÖTBÉR

Amennyiben weblapunk (www.vitapet.hu) tematikus tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (másolt oldalnak minősül, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalmának 10%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket) 300 Euro összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak.

Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

BIZONYÍTÁS

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat, és amelynek költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználóra hárítjuk – © 2015. (Trovet Hungary Kft., dr. Katona Gabriella)

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. március 01-től hatályosak.